Odvody a dane

Okrem odvodov a daní, ktoré členské firmy AIFP platia za svojich zamestnancov a zisky, realizované podnikaním na Slovensku, tvoria významnú časť ich finančných odvodov aj platby pre orgány dohľadu, ktorými sú najmä ŠÚKL a Ministerstvo zdravotníctva SR. V prípade ŠÚKL napríklad jeho celkové príjmy za rok 2012 predstavovali takmer 6,6 milióna eur, pričom farmaceutické spoločnosti sa na týchto príjmoch podieľali sumou vyššou ako 6,1 milióna eur, čo predstavuje viac ako 92%. Podiel členských firiem AIFP tom predstavoval zhruba 20%.