Aktuality

BREXIT: Dopady na zdravotnú starostlivosť na Slovensku
Pozícia Asociácie inovatívneho farmaceutického priemyslu
28. 12. 2018


Hodnotenie prínosu inovácií v Európe: Ako zlepšiť proces HTA?
Pozícia Asociácie inovatívneho farmaceutického priemyslu k Návrhu Európskej komisie
28. 12. 2018


Ako chrániť výskum a vývoj liekov v Európe?
Pozícia Asociácie inovatívneho farmaceutického priemyslu k výnimke z dodatočného ochranného osvedčenia (SPC Waiver)
28. 12. 2018


Vládne ultimátum pre výrobcov liekov: Nedovoľme matematike poraziť medicínu!
stanovisko Asociácie inovatívneho farmaceutického priemyslu zo 14.11.2018
30. 11. 2018