Novinky

Aktuality

Študenti neskrývali nadšenie z nového predmetu o liečbe budúcnosti!
Inovácie vo farmaceutickom priemysle zažívajú v posledných rokoch revolúciu. Vďaka vedeckým objavom dostávajú pacienti šancu na vyliečenie, či dlhší a kvalitnejší život. Inovácie ...
15. 5. 2018


Inovácie v liečbe na Univerzite Komenského
Vďaka spolupráci AIFP s Katedrou farmakológie a toxikológie Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského sa inovácie stanú súčasťou univerzitnej výučby v zdravotníckych odboroch.
25. 8. 2017


Konferencia Transparentnosť klinického skúšania, 25. 06. 2015
AIFP prednáška -Hodnota nových liekov a transparentnosť inovatívneho farmaceutického priemyslu
25. 6. 2015


Tlačové správy

PACIENTI ZISTIA, KTORÉ KLINICKÉ SKÚŠANIA SÚ DOSTUPNÉ NA SLOVENSKU
Bratislava, 17. máj 2018 – Do klinických skúšaní sa ročne zapojí okolo 9 000 slovenských pacientov. Je to asi tretina v porovnaní so susednou Českou republikou. Pre mnohých pacientov je ...
17. 5. 2018


Najúspešnejší bojovník proti infekčným chorobám? Očkovanie
Českom sa od marca šíri epidémia nebezpečných a veľmi nákazlivých osýpok. Lekári sa zhodujú na dôvode - neočkované deti. Do ambulancií po celej krajine prišli už desiatky pacientov, ...
5. 5. 2018


Povinné očkovanie na Slovensku ročne ušetrí viac ako 18 miliónov eur
Očkovanie nielen chráni verejné zdravie, ale je aj ekonomicky výhodné pre štát. Ak sa chceme vyhnúť epidémiám, musíme vyriešiť neočakávané výpadky vakcín a nastaviť systematické, ...
5. 5. 2018