Novinky

Aktuality

Študenti neskrývali nadšenie z nového predmetu o liečbe budúcnosti!
Inovácie vo farmaceutickom priemysle zažívajú v posledných rokoch revolúciu. Vďaka vedeckým objavom dostávajú pacienti šancu na vyliečenie, či dlhší a kvalitnejší život. Inovácie ...
15. 5. 2018


Inovácie v liečbe na Univerzite Komenského
Vďaka spolupráci AIFP s Katedrou farmakológie a toxikológie Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského sa inovácie stanú súčasťou univerzitnej výučby v zdravotníckych odboroch.
25. 8. 2017


Konferencia Transparentnosť klinického skúšania, 25. 06. 2015
AIFP prednáška -Hodnota nových liekov a transparentnosť inovatívneho farmaceutického priemyslu
25. 6. 2015


Tlačové správy

Študenti neskrývali nadšenie z nového predmetu o liečbe budúcnosti!
Inovácie vo farmaceutickom priemysle zažívajú v posledných rokoch revolúciu. Vďaka vedeckým objavom dostávajú pacienti šancu na vyliečenie, či dlhší a kvalitnejší život. Inovácie ...
29. 5. 2018


PACIENTI ZISTIA, KTORÉ KLINICKÉ SKÚŠANIA SÚ DOSTUPNÉ NA SLOVENSKU
Bratislava, 17. máj 2018 – Do klinických skúšaní sa ročne zapojí okolo 9 000 slovenských pacientov. Je to asi tretina v porovnaní so susednou Českou republikou. Pre mnohých pacientov je ...
17. 5. 2018


Najúspešnejší bojovník proti infekčným chorobám? Očkovanie
Českom sa od marca šíri epidémia nebezpečných a veľmi nákazlivých osýpok. Lekári sa zhodujú na dôvode - neočkované deti. Do ambulancií po celej krajine prišli už desiatky pacientov, ...
5. 5. 2018