AIFP v médiách

2021

máj 2021 časopis Lekárnik č. 5, ročník XXVI., téma Prekročí starostlivosť o slovenského pacienta európsky prah? 

20. apríla 2021 Round Table pri príležitosti Svetového a európskeho imunizačného týždňa na tému Budúcnosť očkovania

7. apríla 2021 Rádio Slovensko, téma Vstup nových onkologických liekov na náš trh

apríl 2021 časopis Lekárnik č. 4, ročník XXVI., téma Polemika k telemedicíne 

marec - apríl 2021 časopis Sestra, téma Prekročí starostlivosť o slovenského pacienta európsky prah?

23. marca 2021 webinár, téma JE OČKOVANIE NAOZAJ PRE VŠETKÝCH? Diskusia o očkovaní rizikových skupín: diabetes

18. marca 2021 medzinárodná konferencia, zameraná na svetové trendy v zdravotníctve, Vizionári

18. marca 2021 konferencia Zdravotníckych novín, téma Očkovanie v hlavnej úlohe 

16. marca 2021 Rádio Slovensko, téma Posudzovanie vakcín Európskou liekovou agentúrou

11. marca 2021 týždenník Zdravotnícke noviny, článok Liečba rakoviny musí prekročiť prah 

1. marca 2021 AIFP blog V liečbe rakoviny na Slovensku nedokážeme prekročiť prah

25. februára 2021 týždenník Zdravotnícke noviny, článok Na vstup inovácií potrebujeme zmenu 

25. februára 2021 denník Hospodárske noviny, článok Prístup k novým liekom vyžaduje viacero zmien 

23. februára 2021 Rádio Slovensko, téma Povinné verzus nepovinné očkovanie

11. februára 2021 Round Table Zdravotníckych novín, téma Prahová hodnota v SK legislatíve

18. januára 2021 Rádio Slovensko, téma Očkovanie zmenilo svet

13. januára 2021 Rádio Slovensko, publicistická relácia Kontakty Je očkovanie proti koronavirusu bezpečné?  

január-február 2021 časopis Bedeker zdravia č. 6_2020, článok Pandémia priniesla nové výzvy 

2020

21.decembra 2020 časopis Logistic Focus, článok Pri distribúcii vakcín bude nutná dôkladná spolupráca všetkých strán

14. decembra 2020 AIFP blog Vakcína proti COVID-19 nie je všeliek pre slovenské zdravotníctvo

25. novembra 2020 Rádio Slovensko, Ako vznikajú vakcíny?

20. novembra 2020 konferencia AOPP | Záznam zo Štvrtej celoslovenskej pacientskej konferencie!, naša časť cca 1:49:00

19. novembra 2020 denník Plus jedeň deň, článok Lekárka, ktorá pracuje s vakcínami, otvorene: Zaočkovať sa musia aspoň dve tretiny Slovákov!

2. novembra 2020 AIFP blog Zdravotníctvo potrebuje aspoň o 200 miliónov viac na lieky a nové terapie

august 2020 časopis Lekárnik č. 8_2020, komentár na tému telemedicíny ako jeden zo spôsobov manažmentu pacienta 

júl 2020 časopis Medium č. 4_2020, článok "Na Slovensku je dostupná iba necelá štvrtina liekov na rakovinu, ktoré odporúčajú európski odborníci."

27. mája 2020 Ranné správy RTVS, cca 11 min

2. mája 2020 Mimoriadne správy RTVS, cca 8 min

29. apríla 2020 Ranné správy RTVS, cca 24 min 

apríl 2020 časopis Medium č. 2_2020, článok "Budúcnosť očkovania na Slovensku."

19. februára 2020 AIFP blog Slováci si zaslúžia rovnaký prístup k liekom ako inde v Európe

február 2020 časopis Medium č. 1_2020, článok "Slovensko má chybné dáta
o výdavkoch na lieky."

21. januára 2020 AIFP blog Slovensko má chybné dáta o výdavkoch na lieky

január 2020 časopis ONKOLOGIA_1_2020, článok "Vplyv opatrení v cenotvorbe liekov na dostupnosť inovatívnej terapie"

2019

november 2019 Lekárnicke listy, článok o klinickom výskume na Slovensku.

2018

časopis Bedeker zdravia č. 3_2018, článok KLINICKÉ SKÚŠANIA NOVÝCH LIEKOV dostupnejšie aj pre pacientov na Slovensku 

2015

4. júna 2015 týždenník Zdravotnície noviny, článok Potrebujeme_vytvoriť_lepšie_podmienky