Ciele

  • Byť partnerom vo všetkých oblastiach zdravotníckeho systému
  • Pomáhať slovenským pacientom
  • Presadzovať transparentnosť, férovosť a efektivitu
  • Ponúkať odborné kapacity pre všetkých, ktorí pracujú v zdravotníckej oblasti
  • Podporovať vzdelávanie
  • Zvyšovať kvalitu nášho zdravotníctva
  • Informovať o hodnotách, ktoré prinášame nielen ako výrobcovia nových originálnych liečiv, ale aj ako významný prvok slovenského hospodárstva