Klinické skúšania inovatívnych liekov - prieskum - porovnanie rokov 2016 a 2018

Klinické skúšania inovatívnych liekov a ich dopad na hospodárstvo SR.

Tieto prieskumy boli realizované v spolupráci s konzultačnou spoločnosťou EY (Ernst&Young).

Zber dát prebiehal v roku 2017 a zbierané boli dáta za rok 2016 a opakovaný zber dát prebiehal v roku 2019 a zbierali sa dáta za rok 2018.


Metodológia spracovania a interpretácie dát bola konzistentná s metodológiou použitou v Českej republike a iných krajinách EÚ a zozbierané údaje boli analyzované a nezávisle vyhodnotené spoločnosťou EY.

Anonymného dotazníkového prieskum sa v roku 2017 zúčastnilo 24 členských spoločností AIFP, ktoré aktívne realizujú klinické skúšania na Slovensku.
Snímka6

V roku 2019 sa anonymizovaného prieskumu zúčastnilo 19 členských spoločností AIFP.

Snímka (1)

Čo nás zaujímalo?

 • Celkové R&D investície
 • Počet pacientov zapojených do klinických štúdií
 • Celkový počet vykonaných štúdií
 • Porovnanie SR a ČR

 

Investícia viac ako 34 mil. Eur

Snímka 3

 

Počet klinických štúdií a počet zapojených pacientov  v rokoch 2016 a 2018

Snímka 2

Terapeutické oblasti z pohľadu počtu zapojených pacientov

 • Najviac zapojených pacientov bolo v terapeutickej oblasti Diabetológia (2003 pacientov)
 • Kardiovaskulárne ochorenia klesli, ale stále je to dominantná terapeutická oblasť (1726 pacientov)
 • Onkológia (608 pacientov)

 

Terapeutické oblasti z pohľadu počtu skúšaní

 • Štvrtina vykonaných klinických skúšaní bola v roku 2018 zameraná na onkologické ochorenia
 • Kardiovaskulárne ochorenia klesli takmer o polovicu
 • Skúšaní zameraných na gastroentrológiu/hepatológiu sa vykonalo štvornásobne viac oproti r. 2016
 • Diabetologické skúšania narástli takmer o polovicu

 

V Čechách je zapojených takmer 3x viac pacientov

 

Viac klinických skúšaní na Slovensku

Našim cieľom je, aby na Slovensku prebiehalo viac štúdií, napríklad v druhej fáze klinického skúšania, ktorá prináša medzinárodnú prestíž.

 

Prínos klinických skúšaní 

Pre pacienta:

 • prístup k lepšiemu štandardu zdravotnej starostlivosti;
 • pravidelné a časté kontroly;
 • liečba bez doplatkov;
 • nová nádej na úspešnú liečbu;
 • výsledky môžu byť prínosom pre ďalších pacientov po registrácii skúšaného lieku.

 

Pre spoločnosť:

 • prístup k inovatívnej liečbe;
 • zdieľanie know-how;
 • príležitosť zdavotníckych pracovníkov (vedcov) zapojiť sa do medzinárodných projektov - prestíž;
 • technologický a znalostný transfer;
 • zahraničné investície do výskumu;
 • úspora nákladov na liečbu a vyšetrenia;
 • zvýšenie kvalifikácie lekárov.
Mohlo by Vás zaujímať

20. máj Medzinárodný deň klinického skúšania

20. máj Medzinárodný deň klinického skúšania

Pri tejto príležitosti sme pripravili sériu podcastov, kde sa pozrieme na úlohu lekárov, informovaného súhlasu a zdravotnej dokumentácie v klinickom skúšaní.

Čítať viac
JE OČKOVANIE NAOZAJ PRE VŠETKÝCH?

JE OČKOVANIE NAOZAJ PRE VŠETKÝCH?

Diskusia o očkovaní rizikových skupín (diabetes), online 23.3.2021 o 17:30 na FACEBOOK-u a YOUTUBE.

Čítať viac
Call to Action On Routine and Life-Course Immunization in the Context of the COVID-19 Pandemic

Call to Action On Routine and Life-Course Immunization in the Context of the COVID-19 Pandemic

Brussel, 8.2.2021 - A call to action for global, European and national stakeholders and governments to strengthen pandemic preparedness and responsiveness by taking a life- course immunization (LCI) approach which will expand access to vaccines, improve uptake, and ensure the optimal protection of all populations.

Čítať viac