Európska charta práv pacientov

 1. Právo na prevenciu
  Každý jednotlivec má právo na poskytovanie primeraných služieb na prevenciu choroby.
 2. Právo na prístup k zdravotníckym službám
  Každý jednotlivec má právo na prístup k takým zdravotníckym službám, aké si vyžaduje jeho zdravie. Zdravotnícke služby musia zaručovať rovnaký prístup každému, bez diskriminácie na základe finančných možností, miesta bydliska, druhu choroby alebo doby prístupu k zdravotníckej starostlivosti.
 3. Právo na informácie
  Každý jednotlivec má právo na prístup k všetkým druhom informácií týkajúcich sa jeho zdravotného stavu, zdravotníckych služieb a ich využívania a všetkého, čo je dostupné na základe vedeckého výskumu a technickej inovácie.
 4. Právo vyjadriť súhlas
  Každý jednotlivec má právo na prístup ku všetkým informáciám, ktoré by mu umožnili aktívnu spoluúčasť pri rozhodovaní o svojom zdraví; tieto informácie sú základnou podmienkou pred akoukoľvek procedúrou a liečbou, vrátane účasti na vedeckom výskume.
 5. Právo slobodného výberu
  Každý jednotlivec má právo slobodne si vybrať na základe dostatočných informácií spomedzi rôznych liečebných metód a poskytovateľov.
 6. Právo na súkromie a zachovanie dôverného prístupu
  Každý jednotlivec má právo na zachovanie dôverného prístupu k svojim osobným informáciám, vrátane informácií týkajúcich sa jeho zdravotného stavu a možných diagnostických alebo liečebných metód, ako aj na ochranu svojho súkromia pri výkone diagnostických vyšetrení, prehliadke u odborného lekára a lekárskom ošetrení alebo chirurgickom zákroku vo všeobecnosti.
 7. Právo na rešpektovanie pacientovho času
  Každý jednotlivec má právo byť ošetrený v krátkom a vopred určenom čase. Toto právo platí pre všetky fázy liečby.
 8. Právo na dodržiavanie úrovne kvality
  Každý jednotlivec má právo na prístup k zdravotníckym službám vysokej kvality na základe špecifikácie a dodržiavania presne stanovených noriem.
 9. Právo pacienta na bezpečnosť
  Každý jednotlivec má právo neutrpieť škodu spôsobenú nedostatočným fungovaním zdravotníckych služieb, zanedbaním lekárskej starostlivosti a chýb, a právo na prístup k zdravotníckym službám, ošetreniu a liečbe, ktoré spĺňajú vysoko stanovené bezpečnostné normy.
 10. Právo na inovácie
  Každý jednotlivec má právo na prístup k inovovaným metódam, vrátane diagnostických metód, v zmysle medzinárodných noriem, a nezávisle na ekonomických alebo finančných okolnostiach.
 11. Právo predchádzať zbytočnému utrpeniu a bolesti
  Každý jednotlivec má právo, pokiaľ je to len možné, predchádzať utrpeniu a bolesti vo všetkých etapách svojej choroby.
 12. Právo na liečbu zohľadňujúcu osobné potreby
  Každý jednotlivec má právo na diagnostické a liečebné programy čo najviac prispôsobené jeho osobným potrebám.
 13. Právo podávať sťažnosti
  Každý jednotlivec má právo podávať sťažnosť vždy, keď utrpí škodu, a právo dostať odpoveď alebo inú formu spätnej väzby.
 14. Právo na náhradu škody
  Každý jednotlivec má právo na dostatočnú náhradu škody v primerane krátkej dobe, vždy keď utrpí telesnú alebo morálnu a psychickú ujmu spôsobenú ošetrovaním alebo liečbou pri poskytovaní zdravotníckej služby
Mohlo by Vás zaujímať

JE OČKOVANIE NAOZAJ PRE VŠETKÝCH?

JE OČKOVANIE NAOZAJ PRE VŠETKÝCH?

Diskusia o očkovaní rizikových skupín (diabetes), online 23.3.2021 o 17:30 na FACEBOOK-u a YOUTUBE.

Čítať viac
Je vakcinácia kľúč, ktorý otvorí dvere normálnemu životu?

Je vakcinácia kľúč, ktorý otvorí dvere normálnemu životu?

Dozviete sa v diskusii vysielanej naživo dňa 18.3.2021 o 10,00 na www.tvnoviny.sk a na www.vizionari.sk

Čítať viac
Call to Action On Routine and Life-Course Immunization in the Context of the COVID-19 Pandemic

Call to Action On Routine and Life-Course Immunization in the Context of the COVID-19 Pandemic

Brussel, 8.2.2021 - A call to action for global, European and national stakeholders and governments to strengthen pandemic preparedness and responsiveness by taking a life- course immunization (LCI) approach which will expand access to vaccines, improve uptake, and ensure the optimal protection of all populations.

Čítať viac