Výskum a vývoj

 

Gény naznačujú, na aké ochorenia sa zamerať

Po prečítaní ľudského genómu si vedci mysleli, že jeho drvivá väčšina je úplne zbytočná. Nedávno sa ukázalo, že táto DNA sa využíva. Hoci zatiaľ úplne nerozumieme ako a načo, je jasné, že celá DNA je pre bunku potrebná a dokáže nám povedať, ktoré ochorenia sú pre človeka väčším rizikom.

Dnes dokážeme sekvenovanie genómu využiť pre diagnostiku a vieme identifikovať tie genetické faktory, ktoré zvyšujú riziko chorôb. Blízkou budúcnosťou je génová terapia, teda využitie DNA na liečebné účely. Prvý vyskúšaný a schválený liek na genetickú chorobu sa dostal na trh v roku 2012 a v najbližších rokoch by mali pribúdať.

Peter Celec - molekulárny biológ: Čo je individualizovaná liečba a ako dokáže zmeniť životy pacientov?

 

Liečba pacientov založená na dôkazoch

Aj medicínska prax sa mení. Empirickú medicínu, ktorá vychádzala z praktických každodenných skuseností jedného lekára vystriedala medicína založená na názoroch a odporúčaniach expertov a ich kolégií. Po nich prichádza medicína založená na dôkazoch: evidence-based medicine (EBM).

EBM sa vyvíja od konca dvadsiateho storočia a opiera sa o výsledky klinických štúdií. Vďaka nim sa k lekárom a pacientom dostávajú lieky a liečebné postupy, ktorých bezpečnosť a efektívnosť vychádza z vedeckého testovania.

Peter Celec - molekulárny biológ: Čo je medicína založená na dôkazoch a ako sa líši od “bežnej” medicíny?