Bezpečnosť liekov

Bezpečnosť liekov je absolútne najdôležitejšia. V posledných desaťročiach sa kontrolné mechanizmy na celosvetovej aj európskej úrovni mimoriadne sprísnili a spresnili.

Vývoj nového lieku dnes trvá približne 13 rokov a stojí viac ako miliardu eur. Celý proces vývoja je pod drobnohľadom svetových a európskych inštitúcií.

Kľúčovými faktormi pre vstup nového lieku na trh sú dnes: vyššia účinnosť, potlačené vedľajšie účinky a bezpečnosť. Proces vzniku nového lieku je tak síce drahší a dlhší, ale na jeho konci je účinnejší liek, ktorý zachraňuje, alebo zlepšuje kvalitu života pacientov.