Kontakt

AIFP

ABC II., blok D1, 5. poschodie
Prievozská 4
821 09 Bratislava

Te.číslo: +421 918 18 12 18
Email: info@aifp.sk

IČO: 317 86 448
DIČ: 2021425670
IČ DPH: nie sme platci DPH
Číslo účtu: SK46 1100 0000 0026 2770 4262