Kto sme

Asociácia inovatívneho farmaceutického priemyslu (AIFP) vznikla v novembri 2013 ako nástupnícka asociácia po zániku Slovenskej asociácie farmaceutických spoločností orientovaných na výskum a vývoj (SAFS).

Sme členmi European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations

Sme členmi Zväzu chemického a farmaceutického priemyslu.

ZCHFP

Sme zakladajúcimi členmi Slovenskej organizácie pre overovanie liekov