Budúci farmaceuti aj lekári chcú viac informácií o inovatívnej liečbe

Študenti potrebujú väčšie prepojenie s praxou. Zhodli sa na tom zástupcovia Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave aj Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave. V spolupráci s Asociáciou inovatívneho farmaceutického priemyslu preto ponúkajú študentom nový predmet: Inovatívne lieky vo farmakoterapii. Priekopníkom nového prístupu vo výučbe bola Farmaceutická fakulta, ktorá sa do projektu pustila už minulý rok. Vďaka veľkému záujmu si študenti aj nasledujúce semestre môžu vypočuť prednášky od renomovaných odborníkov z praxe.

Záujem z roka na rok rastie

Európska federácia farmaceutického priemyslu a asociácií (EFPIA) spustila v členských krajinách projekt, ktorý má predstaviť odbornej aj laickej verejnosti pokroky v liečbe pacientov. Súčasťou projektu na Slovensku je tiež predmet Inovatívne lieky vo farmakoterapii na slovenských univerzitách. Vďaka spolupráci AIFP s Katedrou farmakológie a toxikológie Farmaceutickej fakulty UK bol predmet súčasťou výučby už v minulom školskom roku. Na základe pozitívnej spätnej väzby sa vedenie fakulty rozhodlo predmet ponúknuť študentom aj v nasledujúcich semestroch. „Študentov, ktorí majú o predmet záujem, z roka na rok pribúda. Keďže ide o mladých ľudí, naklonených pokroku, myslím si, že už len samotné slovo „inovatívny“ pre nich znie atraktívne. Dovolím si tvrdiť, že čísla prihlásených študentov budú v ďalších rokoch naďalej stúpať,“ konštatuje profesor Ján Klimas, ktorý je zároveň garantom predmetu na Univerzite Komenského.

Výučba o inováciách mieri aj do ďalších škôl 

Predmet o budúcnosti liečby, ktorý je zatiaľ jediný svojho druhu na Slovensku, bol ešte minulý rok výhradne doménou Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského. Najnovšie sa však výučba realizuje aj na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave. „Štandardné a inovatívne diagnosticko-liečebné postupy boli aj v minulosti súčasťou výuky našich študentov. Projekt „Inovatívne lieky v medicíne“ ponúka aktuálnu, koncentrovanú  podobu a prezentáciu výsledkov vedeckého výskumu  v oblasti liečby závažných chorôb ako aj  skúsenosť s implementáciou inovatívnych liečebných postupov do reálnej klinickej praxe. . Kontakt študentov so skúsenými profesionálmi z praxe je pre nich nenahraditeľnou skúsenosťou. Projekt je otvorený nielen pre študentov, ale všetkým záujemcom o vzdelávanie v oblasti zdravotníctva, pacientov nevynímajúc,“ skonštatoval garant predmetu na SZU, prof. MUDr. Jozef Holomáň, CSc..

Prepájanie praxe a vzdelávania

Na predmete sa študenti stretnú s renomovanými vedcami, výskumníkmi, farmaceutmi či lekármi. Rozoberajú najnovšie míľniky v inovatívnej liečbe a vedecké poznatky o boji so závažnými ochoreniami.

Práve v zdieľaní praktických znalostí vidí profesor Ján Klimas najväčšiu pridanú hodnotu predmetu: „Zo všetkých strán počúvame, ako by sme mali prepájať prax a vzdelávanie. Priviesť popredných odborníkov do školských učební je jedna z najlepších ciest, ako to urobiť,“ hovorí a dopĺňa: „Ak študenti získajú najaktuálnejšie informácie podané zaujímavou formou, môžu ich zaujať natoľko, že sa v otázke budú sami vzdelávať aj mimo školských lavíc. Zdravotníctvo tak získa expertov, ktorí majú dostatok vedomostí a veciam rozumejú v správnych súvislostiach.“

Študenti oceňujú diskusiu aj novú perspektívu

Predmet o inováciách vo farmakoterapii má pozitívne ohlasy aj zo strany študentov: „Najviac sa mi páči kontakt s ľuďmi z praxe. Nie je to len o teórii, môžeme sa rozprávať s profesionálmi, ktorí s inováciami reálne pracujú. Dozvedela som sa veci, ktoré mi dali úplne nový pohľad na realitu v zdravotníctve,“ hovorí Yvetta Kajanová, študentka 5. ročníka na Katedre farmakológie a toxikológie. Jej spolužiaka Jána Štubniaka zasa najviac zaujala možnosť rozprávať sa s odborníkmi o ich skúsenostiach a získavať medzi nimi kontakty: „V závere hodiny nové poznatky vždy konzultujeme. Rozhovory so skúsenými odborníkmi mi dodávajú chuť, aby som sa o tému zaujímal viac. Navyše, veľkou výhodou je, že teraz už poznáme profesionálov, na ktorých sa neskôr budeme môcť obrátiť.“

Kontakt pre médiá:
Marianna Dubravická
dubravicka@seesame.com
+421 907 442 571


« Späť