NOVINKA ŠKOLSKÉHO ROKA: O LIEČBE BUDÚCNOSTI SA UČIA AJ SLOVENSKÍ VYSOKOŠKOLÁCI

Bratislava, 3. októbra 2017 – Farmaceutický priemysel v súčasnosti vyvíja viac ako 7 000 nových liekov. Len na Slovensku investuje do klinického výskumu 34 miliónov eur ročne. Vďaka vedeckým objavom v oblasti inovatívnej liečby sa úspešne darí posúvať hranice boja s chorobami a vďaka vývoju majú pacienti nádej, že v najbližších 5 – 10 rokoch bude ich život dlhší a kvalitnejší. Od tohto školského roku sa o liečbe budúcnosti dozvedia aj naši vysokoškoláci z Univerzity Komenského v Bratislave (UK). Asociácia inovatívneho farmaceutického priemyslu (AIFP) v spolupráci s lekármi špecialistami prinesie študentom v rámci nového predmetu poznatky priamo z praxe.

V súčasnosti pociťuje celá spoločnosť potrebu intenzívnejšieho prepájania vzdelávania a praxe. Týmto krokom spolu s AIFP túto potrebu napĺňame zmysluplne a dávame našim študentom veľkú príležitosť získať neoceniteľné poznatky od rozhodujúcich expertov z reálneho prostredia,“ uviedol prof. PharmDr. Ján Klimas, PhD., MPH, profesor oddelenia farmakologickej propedeutiky Farmaceutickej fakulty UK.

EF1B7490

Európska federácia farmaceutického priemyslu a asociácií (EFPIA) realizuje kampaň s cieľom priblížiť prínos a vývoj novej liečby budúcnosti, a to nielen širokej verejnosti, ale aj študentom. Súčasťou projektu sú aj vybrané európske univerzity najvyššej úrovne. V susednej Českej republike získala túto poctu Karlova univerzita, u nás je ňou Univerzita Komenského v Bratislave. „Teší nás, že Univerzita Komenského bola vybraná na realizáciu tohto unikátneho projektu. Samozrejme, vnímame to aj ako veľký záväzok. Rozhodne je to však ďalší príklad našej profilácie sa ako modernej výskumnej inštitúcie. Vďaka spolupráci našej Farmaceutickej fakulty UK s AIFP sa inovácie stanú bežnou súčasťou výučby farmaceutov,“ hovorí prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD., rektor UK.

EF1B7474

Nový predmet „Inovatívne lieky vo farmakoterapii“ schválila Vedecká rada Farmaceutickej fakulty UK ako riadny predmet programu farmácia. Absolvovaním povinne voliteľného predmetu získajú študenti vedomosti o dosiahnutých pokrokoch vo farmakoterapii v posledných desaťročiach, o míľnikoch v liečbe závažných ochorení a význame investícií do vedy a výskumu. Zároveň sa budú môcť zoznámiť s príkladmi inovatívnych liečebných postupov vo vybraných medicínskych odboroch vo svete a na Slovensku, ako aj s prekážkami či riešeniami, ktoré sa pri využití nových postupov objavujú v praxi. Na nový predmet sa môžu študenti Univerzity Komenského zapisovať už od septembra tohto roku.

Inovatívne lieky zachraňujú, predlžujú a zlepšujú životy ľudí. Vďaka vedeckým objavom sa napríklad obávané HIV zmenilo z rozsudku smrti na zvládnuteľné ochorenie, ľudia s Alzheimerovou chorobou majú dostupné 3 skupiny liekov, ktoré spomaľujú napredovanie choroby a poslednou nádejou pre pacientov s rakovinou krvi už nie je len transplantácia kostnej drene. „Inovácie vo farmaceutickom priemysle zažívajú v posledných rokoch revolúciu, no i napriek tomu neprestávame čeliť novým výzvam. Je dôležité, aby systémy zdravotnej starostlivosti boli pripravené na tieto výzvy pružne reagovať a zabezpečili rovnaký, spravodlivý a udržateľný prístup pacientov k novým liekom,“ uzatvára riaditeľka AIFP Katarína Slezáková.

Kontakt pre média:

Marianna Dúbravická

Email: dubravicka@seesame.com

Tel.: 0907 442 571


« Späť