Študenti neskrývali nadšenie z nového predmetu o liečbe budúcnosti!

Bratislava, 28. mája 2018 - Inovácie vo farmaceutickom priemysle zažívajú v posledných rokoch revolúciu. Vďaka vedeckým objavom dostávajú pacienti šancu na vyliečenie, či dlhší a kvalitnejší život. Inovácie si v minulom roku našli cestu aj k budúcim zdravotníkom. Nový predmet o budúcnosti liečby priniesol vysokoškolákom z Univerzity Komenského v Bratislave poznatky priamo z praxe.

Inovácie vo farmaceutickom priemysle zažívajú v posledných rokoch revolúciu. Vďaka vedeckým objavom dostávajú pacienti šancu na vyliečenie, či dlhší a kvalitnejší život. Inovácie si v minulom roku našli cestu aj k budúcim zdravotníkom. Nový predmet o budúcnosti liečby priniesol vysokoškolákom z Univerzity Komenského v Bratislave poznatky priamo z praxe.

Európska federácia farmaceutického priemyslu a asociácií (EFPIA) iniciovala v minulom roku projekt v rámci členských krajín, ktorým približuje hodnotu inovácií v liečbe. Súčasťou projektu na Slovensku je aj nový predmet o liečbe budúcnosti na Univerzite Komenského. Vďaka spolupráci AIFP s Katedrou farmakológie a toxikológie Farmaceutickej fakulty UK sa stal súčasťou výučby v tomto školskom roku. „Pre našich študentov to bola vynikajúca príležitosť počuť prednášať kľúčových odborníkov v jednotlivých medicínskych odboroch, ktorí s nimi preberali reálne skúsenosti s liečbou rôznych ochorení na špecializovaných pracoviskách. Mňa teší, že viacerí prednášajúci boli príjemne udivení záujmom študentov, ich interakciou a úrovňou debaty,“ hovorí Prof. Ján Klimas, ktorý sa zaslúžil o uvedenie predmetu na Farmaceutickej fakulte.

Študenti mohli v priebehu letného semestra získať jedinečné vedomosti o dosiahnutých míľnikoch vo farmakoterapii v posledných desaťročiach, pokrokoch v liečbe závažných ochorení a význame investícií do vedy a výskumu priamo z úst popredných slovenských odborníkov a expertov z praxe. Nechýbali informácie o zrode nového lieku a jeho náročnej ceste až k samotnému pacientovi, nemenej dôležitá zdravotná politika a legislatíva, ale tiež etika či transparentnosť. „Inovatívne lieky vo farmakoterapii sú výbornou možnosťou ako rozšíriť  vedomosti, ktoré študent získa na fakulte. Predmet by som odporučil študentom či už pregraduálneho alebo postgraduálneho štúdia ale aj všetkým absolventom, ktorých zaujímajú pokroky, progres a nové lieky vo farmakoterapii pacientov. Za veľkú výhodu považujem prednášky odborníkov z praxe, ktorí majú skúsenosti s použitím novej liečby priamo u svojich pacientov,“ hodnotí absolvované prednášky študent 2. ročníka PhD. odboru klinickej farmácie PharmDr. Erik Puchoň.

Vo viacerých prednáškových blokoch predstavili odborníci najnovšie inovácie a ich prínos pre pacientov z oblasti onkológie, hematoonkológie, reumatológie, dermatológie, kardiológie, imunizácie, hepatológie, neurológie a diabetológie. „Predmet o inovatívnych liekoch bol veľmi zaujímavý a náučný. Odborníci disponovali veľkým rozsahom vedomostí a najmä skúseností z praxe. Ich prednášky boli výstižné a prinášali nám najnovšie fakty a poznatky o liečbe v jednotlivých oblastiach, čo si veľmi ceníme. Predmet hodnotím na výbornú s hviezdičkou,“  hovorí doktorand 1. ročníka Katedry farmakológie a toxikológie Pavol Chomanič.

Vyučovací predmet o inováciách vo farmakoterapii je prvým a jediným svojho druhu. „V súčasnosti pociťujeme potrebu intenzívnejšieho prepájania vzdelávania a praxe, a to nielen v medicíne. Teší nás záujem odborníkov intenzívne sa podieľať na tomto projekte, ako aj záujem a pozitívne hodnotenia študentov. Veríme, že v našom úsilí budeme môcť aj naďalej pokračovať a zasvätiť tak našich budúcich zdravotníkov do pokrokov a objavov modernej medicíny,“ uzatvára riaditeľka AIFP Katarína Slezáková a prof. Klimas dodáva: Ja osobne verím, že v tomto projekte budeme spolu s AIFP dlhodobo pokračovať a umožníme ďalším študentom získať nielen zaujímavé poznatky, ale aj hodnotný certifikát o účasti umožňujúci istú „evolučnú“ výhodu na farmaceutickom trhu práce po ukončení štúdia.“


« Späť