Riešenie nerovností: ako môže Európa poraziť rakovinu?

Z výsledkov tejto správy vyplýva, že riziko vzniku rakoviny a jej prežitie závisí od toho, kde žijete.

Správa, ktorú napísal Švédsky inštitút pre zdravotnú ekonomiku (The Swedish Institute for Health Economics - IHE), a ktorú si objednala Onkologická platforma EFPIA, nachádza hlboké nerovnosti v prístupe k prevencii a skríningu, testovaniu biomarkerov a inovatívnej liečbe a kvalite života onkologických pacientov, ktorí sa z ochorenia vyliečili.

Správa zdôrazňuje rozhodujúcu úlohu efektívneho využívania rozpočtov na zdravotnú starostlivosť pri poskytovaní vysokokvalitnej starostlivosti pri riešení nerovností vo výsledkoch liečby pacientov. Identifikuje niekoľko bežných príčin nerovností, vrátane politického stanovenia priority onkologickej starostlivosti, výdavkov na zdravotnú starostlivosť, dostupnosti podpornej infraštruktúry a zdravotníckych profesionálov, aktuálnosť klinických usmernení, geografickej vzdialenosti od zdravotníckych zariadení a zdravotnej gramotnosti verejnosti a pacientov.

Kľúčové poznatky:

Rozdiely vo výdavkoch: krajina s najnižšími výdavkami na zdravotníctvo, t.j. Rumunsko (70 EUR na obyvateľa), minulo jednu štvrtinu výdavkou krajiny s najvyššími výdavkami, t.j. Luxembursko (294 EUR), upravené o cenové rozdiely.
Variácie výsledku: pri rakovine hrubého čreva sa päťročné miery prežitia pohybujú od 50 % v krajinách s najhoršími výsledkami (HR, SK, RO, BG, PL) po 70 % v krajinách s najlepšími výsledkami (DE, FI, SE, BE, CY).
Prevencia: Iba Portugalsko dosahuje cieľ Európskeho plánu boja proti rakovine (Europe's Beating Cancer Plan - EBCP), ktorým je zaočkovanie 90 % dievčat proti HPV. Dve krajiny stále plne nepreplácajú chlapcom očkovanie proti HPV.
Skríning: Miera skríningu rakoviny hrubého čreva a konečníka sa pohybuje od 5 % (Cyprus, Bulharsko, Rumunsko) do 76 % (Dánsko).
Biomarkery: Prístup k testovaniu sekvenovania novej generácie (NGS) je v celej EÚ nízky; pacienti v krajinách východnej Európy majú k nemu najnižší prístup.
Liečba: Približne 1 z 2 pacientov s pokročilým nemalobunkovým karcinómom pľúc vo Fínsku, Poľsku alebo Rumunsku je liečený na rakovinu podľa európskych usmernení, hoci lieky sú v krajine preplácané. V Belgicku a Portugalsku je to takmer 8 z 10.
Podpora vyliečených pacientov: Len osem členských štátov (Francúzsko, Belgicko, Cyprus, Taliansko, Holandsko, Portugalsko, Rumunsko a Španielsko) prijalo právne predpisy ohľadom „práva zabudnutia“ ("right to be forgotten"), ktorý má vplyv na prístup k finančným produktom pre tých, ktorí sa vyliečili z rakoviny.


Publikácia tiež poskytuje konkrétne odporúčania pre tvorcov národných politík a ponúka krátkodobé a dlhodobé opatrenia, ktoré možno prijať na riešenie nedostatkov a zlepšenie a zabezpečenie rovnocennejšieho prístupu k onkologickej starostlivosti.

Nakoľko sa blíži 3. výročie spustenia Európskeho plánu boja proti rakovine, správa má za cieľ poskytnúť ďalší pohľad na výzvy, ktorým stále čelia pacienti s rakovinou v celej EÚ, a slúži ako základ pre pokračujúci dialóg medzi viacerých zainteresovaných strán ohľadom implementácií priorít EBCP.

Pozadie správy

Predpokladá sa, že počet prípadov rakoviny v Európskej únii (EÚ) v nasledujúcich desaťročiach výrazne vzrastie. Politický záväzok bojovať proti rakovine a nerovnostiam sa v EÚ posilnil zverejnením európskeho plánu boja proti rakovine (EBCP, 2021) a misie EÚ (EU Cancer Mission) boja proti rakovine v rámci programu Horizon Európe 2021 – 2027. Na dosiahnutie cieľov EBCP musia členské štáty EÚ zlepšiť rovnaký prístup k vysokokvalitnej onkologickej starostlivosti pre všetkých občanov.

Túto správu, ktorú si objednala a financovala EFPIA, vypracovala IHE kombináciou teoretického výskumu a rozhovorov s odborníkmi v rôznych oblastiach onkológie, vrátane zástupcov pacientov. Autori skúmajú nerovnosti vo výdavkoch a výsledkoch medzi členskými štátmi EÚ, vrátane podrobnej analýzy údajov o očkovaní proti HPV, kolorektálnom skríningu, testovaní biomarkerov, medicíne proti rakovine a starostlivosti založenej na dôkazoch, ako aj o prístupe pacientov, ktorí sa vyliečili z rakoviny, k rôznym finančným produktom. Správa bola vypracovaná s prispením niekoľkých medzinárodných organizácií. European Cancer Organization poskytla informácie o očkovaní proti HPV, Digestive Cancers Europe o skríningu kolorektálneho karcinómu, International Quality Network for Pathology o prístupe k testovaniu biomarkerov a presnej medicíne, Lung Cancer Europe o prístupe k liečbe a Dr. Françoise Meunier o prístupe k finančným produktom pre tých, ktorí sa vyliečili z rakoviny.

Originál článku EFPIA nájdete tu


« Späť