#PoKROKu

 

header AIFP

Akákoľvek choroba, ale najviac asi rakovina či zriedkavé ochorenia, sú pre nás všetkých dlhodobo strašiakom. Nové prípady a s nimi aj počty úmrtí z mesiaca na mesiac stúpajú. Zároveň sa však každým rokom zvyšuje aj nádej na ich stále lepšiu liečbu a dokonca už aj úplné vyliečenie. Je to vďaka novým technológiám a prístupom, ktoré prichádzajú aj na Slovensko. 

Na akom princípe fungujú? Čo prinášajú pre pacientov, ale aj pre lekárov a celý systém zdravotníctva? Čo sa budeme musieť naučiť a čo zmeniť, aby sme ich vedeli používať?

Našim cieľom je systematicky, zrozumiteľne a korektne informovať a edukovať verejnosť o moderných liečebných metódach. Preto každú novú technológiu predstavíme:

  • z pohľadu vedy a odhalíme ako funguje,
  • lekára či vedca, ktorý vysvetlí ako sa technológia dá využívať,
  • pacienta, ktorý bude zdieľať vlastnú skúsenosť. 

 

Profesor Albert Breier z centra biovied SAV a Fakulty chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave hovorí o progrese v oblasti výskumu a o tom, ako zlepšiť prístup k medicínskym inováciám.

 

Diskutovať však chceme aj ďalej

 

o dlhodobých zmenách zdravotného systému tak, aby sa zohľadnili potreby poskytovateľov, platcov aj výrobcov,

 

a aj o tom, ako nastaviť nové modely financovania, ktoré sa začínajú implementovať v zahraničí.

 

Nehovorme o krátkodobých zmenách zákonov, ale o systémovom nastavení smerom do budúcnosti.

 

Povedzme si bližšie o Imunoterapii

Viete, čo je imunoterapia a pri akých ochoreniach sa už dnes využíva?

Vypočujte si prednostu kliniky onkohematológie Národného onkologického ústavu, docenta Ľuboša Drgoňu, ktorý nám povedal viac o možnostiach inovatívnej liečby onkologických ochorení.

 

Vedeli ste, že imunitné bunky sa dajú upraviť tak, aby dokázali rakovinu nájsť a úspešne s ňou bojovať?

Český odborník, MUDr. Robert Pytlík, PhD., vedúci oddelenia bunkovej terapie Ústavu hematológie a krvnej transfuziológie v Prahe, počas našej diskusie o PoKROKu v medicíne predstavil tzv. CAR-T terapiu, ktorá je podľa jeho slov najväčším prevratom v liečbe niektorých druhov rakoviny za posledných 20 rokov.

 

Ešte viac o imunoterapii sa dozviete tu:

 

Povedzme si bližšie o génovej terapii

Viete, čo je to génová terapia a pri akých ochoreniach sa už dnes využíva?

Za posledných päť rokov sa v oblasti detskej neurológie objavili významné inovácie, ktoré dokážu zlepšiť i zachraňovať detské životy.

O skúsenostiach s používaním inovatívnych liekov pri liečbe spinálnej muskulárnej atrofie počas našej diskusie o budúcnosti medicíny rozprávala docentka Miriam Kolníková, prednostka Kliniky detskej neurológie na Národnom ústave detských chorôb.

 

 

 

Ešte viac o génovej terapii sa dozviete tu: